MAKALELER / CAMIN FİZİKSEL VE MUKAVEMET ÖZELLİKLERİ

Cam Malzemelerin Mekanik Özellikleri

·        Basınç Mukavemeti : 4-12 N/cm2

·        Çekme Mukavemeti: 0.2-0.9 N/cm2

·        Elastisite Modülü    :  6-10 N/cm2

·        Poisson Oranı          : 0.22’dir ve d ile gösterilir

Cam Malzemelerin Fiziksel Özellikleri

·        Birim Hacim Ağırlığı(Yoğunluk): Binalarda kullanılan normal camların yoğunlukları 2.5-2.7gr/cm3’tür.

·        Sertlik:Sertlik derecesi 6-7 arasındadır. Bu düzeydeki sertlik cama iyi bir aşınma direnci kazandırır.

·        Lineer Dilatasyon Katsayısı:Camın lineer dilatasyon katsayısı 8.7x10   ‘dır.Bu değer, camın birlikte kullanıldığı pencere doğraması malzemesi ile ilişkisi yönünden önemlidir.

·        Isınma ısısı:795 J/kg/ºC dir.

·        Isı Geçirgenlik Katsayısı:1.16W/m/ºC dir.

·        Kırılma İndisi: Adi camda 1.52 olan kırılma indisi, kristal camda 1.60 tır.

·        Yumuşama Sıcaklığı:500-600ºC arasındadır.

 

                                                                           SOLVER KİMYA