MAKALELER / ORGANİK SÜTÜN ÖNEMİ

Organik süt

milk1

Süt, insan sağlığı açısından çok faydalı bir gıda olmasına rağmen, içersinde bulunan kalıntı maddeleri insan sağlığı açısından büyük bir sorun teşkil ediyor. Birçok katkı maddesi ve doğal olmayan yollarla yapılan üretimler insanları organik gıdalar tüketmeye teşvik ediyor. Organik süt, organik hayvansal üretim ile meydana gelmiş hayvanların organik bitkiler ile beslenmesi sonucu üretilmektedir.
Organik süt üretmi yapan tesislerden alınan sütlere bazı analizler yapılıyor ve sonuçlar normal üretim yapan çiftliklerden alınan sütler ile karşılaştırılıyor. Her iki sütteki protein, yağ ve kuru madde oranlarına bakıldığında çok küçük miktarlarda farklılık olduğu gözleniyor.


Peki neden daha pahalı olmasına rağmen organik sütü tercih etmemiz gerekiyor?

Doğal yollarla beslenen beslenen ineklerden elde edilen sütlerde E vitamini içeriğinde %50′e, beta karoten içeriğinde ise %70′e varan artışlar meydana gelmiştir. Ayrıca organik sütlerde 2 kat daha fazla antioksidan içeriği tespit edilmiştir.
Organik sütün en önemli faydalarından bir diğeri ise kalp sağlığı için gerekli olan omega-3 içeriği bakımından zengin oluşudur.
Organik besinlerle beslenen hayvanlarda mastitis hastalığı gibi risklerin daha az olduğu tespit edilmiştir. Bunun sonucunda sütteki somatik hücre sayısında düşüş ve süt kalitesinde artış meydana gelmektedir.

Dünya’da organik süt üretimi:
Dünya’da organik süt pazarına bakıldığında sürekli yatırım yapılan ve gelişen bir sektör olarak gözüküyor.
İnsanların bilinçlenmesiyle birçok ülke bu alanda birtakım değişikliklere gitmiştir. Bunlardan en önemlisi hayvancılıkta kullanılacak yem katkı maddelerinin birçoğunda kısıtlamaya gidilmiş olmasıdır. Hayvan yemlerinde kullanılan katkı maddeleri hem et kalitesine hem de süt kalitesine önemli ölçüde zarar vermektedir.
Dünyadaki ülkelerin organik süt üretimine bakıldığında Avusturya, Danimarka, İsveç, Fransa ve Hollanda başı çekiyor.
İsveç’in hedefi 2021 yılına kadar toplam süt üretiminin %25′ini organik süt üretimi haline getirebilmek.
Türkiye’de organik süt üretimi:
Türkiye’de ise organik süt sektörü yeni yeni gelişmekte olan bir sektör. Türkiye’de ilk organik süt, 2005 yılında Pınar Süt ve Doğan Holding bünyesindeki Doğan Organik Ürünler arasında yapılan işbirliği sonucu 600 düve ile üretilme başlandı. Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde kurulan besi işletmesinden alınan sütler Pınar Süt’ün İzmir ve Eskişehir fabrikalarına gönderilerek dolumunu yapıp satışa sunan firma, şuan için ayda 3 bin ton organik süt üretimi yapmayı planlıyor.
Türkiye’de organik süt sektörünün gelişmesini engelleyen en önemli faktörlerin başında uygun standartların belirlenememiş olmasıdır. Türkiye’nin biran önce gerekli standartları belirleyip, hayvancılık ve tarımla uğraşan kişileri organik üretime teşvik edici kararlar alması gerekiyor.
Organik süt üretminin az miktarda olmasının nedeni insanların bu konu hakkında yeterince bilinçli olmaması ve organik süt fiyatlarının, normal süt fiyatlarına göre daha yüksek oluşudur. Türkiye’de organik süt tüketen kişilere baktığımızda eğitim seviyesi yüksek ve ekonomik durumu yerinde olan ve sağlığına dikkat eden kişilerin olduğu görülmektedir.

                                                                                                        SOLVER KİMYA