ETERLERİN KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ - Solver Kimya
 KİTAP BİR ARADA...

FİYAT : 165 YTL
  HAMMADDELER
ANSİKLOPEDİSİ
 

Makaleler

Yorumlar


 • ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER ANSİKLOPEDİSİ 1
  POLİ ETİLEN GLİKOL, yoğunluğu 1.1239 gr / cm3 olan ve erime noktası - 65 c bir üründür.POLİ ETİLEN GLİKOL PH: 6 değerliğine sahip ve suda rahat çözüne...

 • KİMYASAL GÜBRELER ANSİKLOPEDİSİ
  NİTRAT AZOTLU SIVI GÜBRELER Bitkiler nitrat azodunu rahat alarak, yeşil aksamlarının ve gövde ve dallarının hızla gelişmesini sağlar ve bitkilerin hız...

 • KİMYASAL GÜBRELER ANSİKLOPEDİSİ
  AZOTLU SIVI GÜBRE,bitkinin hem köklerinin hemde yeşil aksam ve gövdesinin gelişmesine neden olan bir yaprak gübresidir.Yapraktan verilir.AZOTLU SIVI Y...

 • DEZENFEKTANLAR ANSİKLOPEDİSİ - 2
  TOPRAK DEZENFEKTANI ÜRETİMİ çok zor değildir.Ama zor olmamakla birlikte çok önemli işlevi olan ve kullanıldığı alan tarım olunca dikkat isteyen bir ür...

 • DETERJAN ANSİKLOPEDİSİ
  merhaba bulaşık yıkama tabletleri nasıl yapılır

 • OTO BAKIM ÜRÜNLER ANSİKLOPEDİSİ
  CAM SUYU ANTİFRİZİ, Ön ve arka camların yıkanmasında kullanılan bağımsız sudur.Yazın norma şartlarda şebeke suyu veya saf su kullanılırken, kışın şart...

 • DEZENFEKTANLAR ANSİKLOPEDİSİ - 1
  DEZENFEKTAN ÜRETİMİ ile ilgili bir çok formülasyonları ve imalat tekniklerini DEZENFEKTANLAR ANSİKLOPEDİSİ içerisinde bulabilirisiniz .Bu ansiklopedi ...

 • Saç Bakım Formülleri111111
  KURU SAÇLARA ŞAMPUAN FORMÜLÜ,çok önmeli bir üretimdir. burada önemi formülasyon veya üretim metodu değildir.Önemli olan kaliteli ve ekonomik bir şampu...

 • Saç Bakım Formülleri111111
  YAĞLI SAÇLAR İÇİN ŞAMPUAN YAPIMI, SON DERECE KOLAYDIR. ÇOK DETAYLI BİR MAKİNAYA İHTİYAÇ YOKTUR. DÜŞÜK DEVİRLİ BİR KARIŞTIRICI BU İŞ İÇİN YETERLİ OLACA...

 • Saç Bakım Formülleri111111
  ŞAMPUAN ÜRETİMİ, son derece kolay bir yöntemle üretilebilir.Üretim için bir karıştırıcı yeter. bu karıştırıcının devri dakikada 60 - 80 devir olmalı v...
ETERLERİN KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

  

  

ETERLERİN YAPISI ve ADLANDIRILMASI

Eterler ya da genel formülü ile gösterilen bileşiklerdir. Bu bileşiklerin yapısında, iki hidrokarbon grubu arasında köprü görevi gören bir oksijen atomu bulunur. Eterler alkollerle izomer olmakla beraber özellikleri çok ayrıdır.

Eterler IUC sistemi ya da genel yöntemle adlandırılırlar. IUC sistemine gör, oksijene bağlanmış alkil olup gruplarından biri ( eğer bir karışık eter ise uzun olan grup) kendisine bir grup bağlanmış bir hidrokarbon olarak göz önüne alınır; diğer hidrokarbon grubu ile oksijen de bir alkoksi grup gibi düşünülür. Genel yönteme göre ise oksijene bağlı alkillerin adları ve eter sözcüğü kullanılarak adlandırma yapılır. Eğer gruplar aynı ise (simetrik eterler) “di” ön eki kullanılabilirse de, bu ek gereksizdir.

ETERİN ÖZELLİKLERİ


Eterlerde oksijen atomu yalnız karbon atomlarına bağlı olduğu için türedikleri alkollerden çok daha düşük sıcaklıkta kaynarlar. Oksijen atomu üzerinde hidrojen bulunmadığından moleküller arasında H bağları ve bir toplulaşma (asosiyasyon) meydana gelmesi olası değildir. Eterlerin kaynama noktalarına paraleldir. (Metilen, grubunun oksijen atomu (16) ile hemen hemen aynı ağırlığa (14) sahip olduğuna dikkat ediniz.) Örneğin, molekül ağırlığı 74 olan etil eterin KN. 35 °C molekül ağırlığı 72 olan n-pentanın KN, 36°C dir. Aynı paralellik n-heptan ve n-propil eter arasında da görülmektedir:


n-propil eter n-heptan
Molekül ağ: 102 KN: 91 °C Molekül ağ: 100 KN: 98°C

Alifatik eterlerin küçük üyeleri çok uçucu ve yanıcıdırlar. Bu ailenin en önemli üyesi etil eter (adi eter) çok iyi bir organik çözücü ve iyi bir genel anestetiktir. Ama çok çabuk alev alabilmesi laboratuar ve ameliyat odalarında kazalar doğulabilir. Etil eterin buharı havadan daha ağır olup, laboratuar masaları üzerine yayılma eğilimi gibi kötü bir özelliği vardır. Bundan dolayı uzaktan bile ateş alabilir.

Kimyasal bakımdan eterler oldukça ilgisizdirler. Bu özellikleriyle doymuş hidrokarbonlara çok benzerler. Etil eter su ile bir oranda karıştığı halde, sulu ortamlardan yapılacak çekmeler (ayırmalar) için çok iyi bir çözücüdür.


ETERLERİN ELDE EDİLİŞİ
Basit eterler iki molekül alkolden bir molekül su çıkarılarak elde edilebilirler. Uygulamada eter elde etmek için alkol ve sülfürik asit karışımı yaklaşık 140°C a kadar ısıtılır. Bir yandan oluşan eter damıtılırken bir yandan da etkileşme ortamına alkol ilave edilir.

Derişik sülfürik asidin bir tek molekülden bir su molekülü çıkarmasıyla meydana gelen olefin oluşumu etkileşmesini en aza düşürmek için koşullar iyi seçilmeli ve dikkatle kontrol edilmelidir. Sülfürik asit yöntemi basit eterlerin elde edilmesinde kullanılır. Karışık eterler Williamson sentezi ile elde edilir. Burada bir metal alkoksit ile bir alkil halojenür etkileştirilir. Çıkış maddeleri uygun şekilde seçilerek istenen eter elde edilebilir.ETERLERİN ETKİLEŞMELERİ
Eterler çok kararlı bileşikler olup verdikleri etkileşmeler azdır. Kuvvetli organik asitlerde, oksonyum tuzları vererek, çözünebilirler. Eterlerin oksijeni ortaklanmamış elektron çiftini asit hidrojeniyle paylaşarak oksonyum verir. Bu özellik eterleri doymuş hidrokarbonlardan ayırır.
araştırılmalıdır. Bir eterin peroksit taşıyıp taşıyamadığını anlamak için bir miktar örnek, asidik potasyum iyodür çözeltisi ile etkileştirilir. Eğer peroksit varsa iyot açığa çıkarak çözeltiyi iyot için karakteristik olan kahverengiye boyar. Bu durumda peroksiti parçalamak için, eter sodyum sülfit çözeltisi ile yıkanır.

Eterin diğer etkileşmelerinde oksijen-karbon bağı kopar. Örneğin, eter, hidroiyodik asitle etkileştirilirse oksijen-karbon bağı parçalanarak bir mol eterden bir mol alkil iyodür ve bir mol alkol oluşur. HI asit bol miktarda ise oluşan alkol de alkil iyodüre dönüşür.


ETERLERİN KULLANILDIĞI YERLER

Etil eter herkesin tanıdığı, solunum yoluyla alınan bir bayıltıcıdır. Siklopropan bazı bakımından daha kullanışlı olmakla birlikte bayıltıcı (anestetik) olarak etil eterin yerini tamamen almış değildir. Eterler yağlar, mumlar, plastikler ve vernikler için iyi çözücüdürler. Bundan başka Wurtz etkileşmesinde ve Grignard bileşiklerinin hazırlanmasında çözücü olarak kullanılır.

Etilen oksit, etilen glikolün elde edilmesinde çok önemli bir ara maddedir. Dialkil eterlerden farklı olarak oldukça gergin bir halkaya sahip olduğundan etkileşmeye çok yatkındır. Örneğin, bir alkolle muamele edilirse mono alkil eter glikol verir. Mono alkil eter glikoler hem eterlerin, hem de alkollerin çözücü özelliklerine sahip olup “sellosolv” adı ile tanınırlar. Sellosolvlar plastik ve lakları (vernikleri) çözmekte çok kullanılırlar.

                                                                                         SOLVER KİMYA