MAKALELER / FULVİK ASİT VE ÖZELLİKLERİ

 

 

Fulvik Asit; Humik asit gibi alkali çözeltide çözünür fakat alkalin ekstaktın asitleştirilmesisonunda çökmez çözeltide kalır. Diğer bir deyişle hem seyreltik alkali hem

de asit çözeltilerindeçözünebilir haldedir. Hümik maddelerin tüm Ph seviyelerinde suda çözünebilen parçasıdır. Hümik

maddelerin asidifikasyonu sonucu ortamdan ayrılan hümik asitten sonra bunlar kalırlar. Fulvik asitler açık

sarıdan sarı-kahverengi arasında bir renktedirler. Hümik asitten daha küçük bir molekül yapısına sahiptirve toprakta yarılanma ömrü 10

-50 yıl arasında değişmektedir. Doğal olarak meydana gelmiş hümik asit

moleküllerine bağlı 60’ı aşan farklı iz elementleri farklı canlı organizmaların kullanımına hazır olarak

bulunmaktadır.