KALSİYUM KARBONAT : TEBEŞİR | SOLVER KİMYA - KİMYA ANSİKLOPEDİSİ - İMALAT ANSİKLOPEDİLERİ - KİMYA MAKALELERİ


KİTAPLAR

MAKALELER / KALSİYUM KARBONAT : TEBEŞİR

 

Birbirine gevşek olarak bağlanmış çok ince toz halindeki bir çeşit kireçtaşı.

Kireçtaşı kalsiyum karbonat mineralidir. Tebeşir, kalsiyum karbonatla birlikte

çok az miktarda balçık mineralleri, silis tanecikleri, çakmaktaşı tozu ihtiva eder.

Tebeşir, foraminifere ve coccoliths gibi mini mikroorganizmaların milyonlarca sene

önce deniz diplerinde biriken kabuklarıdır. Tebeşir, temizlenip saflaştırıldıktan sonra

portlant çimento yapımında ve dezenfektan olarak kullanılır. Tebeşirin işlenerek pudra

 haline getirilmesiyle kullanma sahası daha da artmıştır. Pudra tebeşir, seramik,

cam macunu, muhtelif kozmetik, lastik, kağıt, marley, dişmacunu gibi birçok yerde dolgu

maddesi olarak kullanılır. Okullarda karatahtalarda yazı yazmak için kullanılan tebeşir

 tabii tebeşirden yapılmaz. Bu tebeşirler çok ince tebeşir tozunun, renk maddeleri, suda

eriyen yapıştırıcılarla karıştırılıp, kalıplara dökülmesiyle elde edilir. Bununla beraber tebeşir

 tozunun ağırlığını arttıran malzemelerin sabun türü maddeler olduğu sanılmaktadır.

Metal ve taş üzerine yazı yazmada kullanılan tebeşirlerse sabun, balmumu,

reçine ve lamba karasından yapılır. Tebeşir umumiyetle silindir biçimindedir.

 Dört köşe olanları da imal edilmektedir.

SOLVER KİMYA

KİTAPLAR