VİNİL KLORÜR KOPOLİMER | SOLVER KİMYA - KİMYA ANSİKLOPEDİSİ - İMALAT ANSİKLOPEDİLERİ - KİMYA MAKALELERİ


KİTAPLAR

PASTALAR ve BOYALAR ve YAPIŞTIRICILAR ANSİKLOPEDİSİ


PASTALAR

&

BOYALAR


YAPIŞTIRICILAR

ANSİKLOPEDİSİ

İNCELEYİN**********ENDÜSTRİYEL SANAYİ BOYALARI ANSİKLO


ENDÜSTRİYEL

SANAYİ

BOYALARI

ANSİKLOPEDİSİ

İNCELEYİN*********


HERHANGİ

BİR KİTAP


350 TL

************

HERHANGİ

İKİ KİTAP


600 TL

*************

HERHANGİ

ÜÇ KİTAP


900 TL

MAKALELER / VİNİL KLORÜR KOPOLİMER

 

    VİNİL KLORÜR KOPOLİMER:

Vinil Klorür Kopolimerler, tek başına ya da diğer polimerler ile kombine kullanılabilen polimerlerdir. Vinil reçineler, süspansiyon ve emülsiyon prosesi ile üretilmektedirler. Vinil klorür /vinil asetat ve diğer monomerlerin kopolimeri veya terpolimeri şeklinde üretilmektedirler.

Genel olarak 3 ana grupta toplanırlar:
  • Vinil Klorür / Vinil Asetat ( Fonksiyonel grup içermeyen) 
  • Karboksil- Modifiyeli Vinil Klorür / Vinil Asetat
  • Hidroksil- Modifiyeli Vinil Klorür / Vinil Asetat 


Bu ürünler kendi aralarında, molar kompozisyonuna ve polimerizasyon derecesine bağlı olarak ayrılırlar. Bu ayrımda ayrıca, ana polimer yapısının içerdiği her bir polimerik yapının molar dağılımı baz alınmaktadır.

Genel olarak, aynı polimer kompozisyonu için molekül ağırlığının (K değeri) artmasıyla, çözelti viskozitesi artacaktır. Aynı zamanda mekanik mukavemet artacak ve yumuşama aralığı genişleyecektir.

Polimerdeki vinil asetat içeriğinin artmasıyla bu ürünler ile yapılan son ürünün esnekliği artacaktır. Ancak, molekül ağırlığının ve vinil asetat içeriğinin artması çözelti viskozitesi düşecek ve yumuşama aralığını daralacaktır. Bu özelliği nedeniyle, bu tip ürünler esneklik vermek ve termokolon laklarda sıcaklığı düşürmek amacıyla kullanım alanı bulmaktadır.

Karboksilik-modifiyeli ürünlerin ise özellikle metal yüzeye yapışma özellikleri mükemmeldir. Mineral yüzeylere yapışma da artacaktır. Yapışma özelliğinin yanında, polimerin camsı –geçiş sıcaklığı artmaktadır.

Hidroksil-modifiyeli tipler, fırın enameller, mobilya vernikleri gibi iki komponentli sistemler için ideal ürünlerdir. İstenilen son ürün özellikleri reaksiyon komponentleri seçimi ile sağlanabilir. Bu çapraz-bağlanma şeklinde yürüyen sistemlerde, termomekanik mukavemet, yüzey sertliği ve çizilme mukavemeti gibi özellikler çok iyidir. Bu sistemler için uygun komponentler fenolik, epoksi, melamin ve izosiyant reçineler olarak sıralanabilir.

Bu kopolimerler çoğu bağlayıcı ve plastifiyan ile uyumludur. Genellikle toz formda ambalajlanmaktadırlar. Metil etil keton(MEK), metil izobütil keton(MIBK) diğer keton türleri gibi organik solventlerde çözünürler. Rulo, fırça veya sprey uygulamaları mümkündür. Molekül ağırlıkları düşüktür, küçük parçacık boyutu ve yüksek yığın yoğunluğa sahiptir. Çözeltileri berraktır. Parlak film verirler.

Uygulama Alanları

Endüstriyel Boya ve Kaplamalar
 

 Suni deri kaplamaları

 Ahşap vernikleri
 Otomotiv boyaları  Dayanıklılık ve esneklik
 Coil coating  Aşınma mukavemeti
 Deniz boyaları  Yüksek su ve kimyasal mukavemeti
 Esnek ve sert ambalaj kaplamaları  Alev geciktirici etki
 Plastik boyaları  Mükemmel çözünürlük, kolay kullanım

  Toz boya

 Toz boya

 

Matbaa Mürekkepleri

 

 

Screen – printing mürekkepleri  Gıda ambalajı uygunluğu
 Gravür mürekkepleri  Yüzeye kuvvetli yapışma
 Inkjet mürekkepleri  Işık haslığı
 Transfer matbaa mürekkepleri  Parlaklık
 Üst Baskı Verniği  Örtücülük

 

 

Alümünyum Folyo için Termokolon Laklar

  • Alüminyum yüzeye yapışma
  • Yüksek kimyasal mukavemet
  • ≈ 140C ve üstünde termo-aktivite
  • Plastifiyan ilavesi ile sealing sıcaklığı düşürülebilir.
PVC  Kopolimerlerin Farklı Solventlerdeki Çözünürlülüğü

Solvent

25°C

50°C

Solvent

25°C

50°C

Metanol

X

X

Aseton

O

O

n-Butanol

X

X

MIBK

O

O

Metil asetat

X

O

MEK

O

O

Etil asetat

H

O

Siklohegzanon

O

O

Butil asetat

H

O

Epoksi kloropropan

O

O

Dioxane

O

O

Solvesso 150

X

H

Etilen diklorid

O

O

Toluen

X

X

Isophorone

O

O

Cellulose

H

H

DIDP

O

O

Tetrahidrofuran

O

O

DINP

O

O

Alifatik hidrokarbon

X

X

Çözünür: O         Kısmen-çözünür: H         Çözünmez: X
PVC kopolimerleri için keton uygun solventtir, asetatlardaki çözünürlülüğü kısmen zayıftır, bu durumda istenilen çözünme için keton ile karıştırılması ve ya ısıtılması gerekebilir.
Dikloretan ve tetrahidrofuran gibi klorlu hidrokarbon, nitro bileşikleri ve esterleri de uygun solventlerdir ancak toksik olmaları nedeniyle sadece özel uygulamalarda kullanılmaktadır.

Bu ürünleri içeren formülasyonlarda, titanyum dioksit, krom oksit yeşil, karbon siyahı, krom sarı, barit, mika tozu, kalsiyum karbonat gibi çoğu pigment ve dolgu kullanılabilir. Ancak, çinko, kadmiyum ve demir oksitler ile çalışıldığında dikkatli olunmalıdır. Çünkü yüksek sıcaklıklarda kloro-asetik kopolimerin bozunmasını hızlandırabilir.
                                                                                               SOLVER KİMYA 
 
KİTAPLAR

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER ANSİKLOPEDİSİ 1


ENDÜSTRİYEL

ÜRÜNLER

ANSİKLOPEDİSİ

1


İNCELEYİN*********ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER ANSİKLOPEDİSİ 2ENDÜSTRİYEL

ÜRÜNLER

ANSİKLOPEDİSİ

2


İNCELEYİN********************


HERHANGİ

BİR KİTAP


350 TL

************

HERHANGİ

İKİ KİTAP


600 TL

*************

HERHANGİ

ÜÇ KİTAP


900 TL